Skjule installasjoner, samt å gi enkel tilgang til disse og enkelt kunne foreta endringer.

I henhold til europeisk standard for datagulv (EN12825) inndeles datagulv i 6 belastningsklasser. Vanligvis er det de fire øverste klassene (klasse 3, 4, 5 og 6 ) som er aktuelle for IT- og datarom. Nåværende og eventuelt forventet belastningsbehov bestemmer hvilken klasse som gjelder. Dvs at hvis det skal plasseres tungt utstyr på gulvet, for eksempel UPS, tunge rack , fordelertavler eller eventuelt lette patche-skap, mener mange at klasse 4 er et minimum.

Anbefalt løsning*

Klasse

Kollaps last Nominell last Bruksområdet Trespon: Kalsiumsulfat:

1

4000N 2000N Kontorer, næring LIGNA K 38 ST x M NORTEC L 36 x M

2

6000N 3000N Kontorer, næring, museum LIGNA K 38 ST ST x M NORTEC L 38 x M

3

8000N 4000N IT-rom, Hovedtavle, Bibliotek LIGNA S 38 ST x SW + CL NORTEC U34 ST x H +RL

4

9000N 4500N IT-rom, Hovedtavle, Bibliotek LIGNA S 38 ST x SW120 + CS NORTEC U34 ST x H +RM

5

10000N 5000N Industri, IT-rom, Hovedtavle, Bibliotek LIGNA S 38 ST x SW120 + CS NORTEC U34 ST x H +RM

6

12000N 6000N Industri og produksjonsområder LIGNA S 38 ST x SW120 + CS NORTEC X 40 ST x S
* Alle anbefalte løsninger tilfredstiller klasse A (< 2,5mm) i forhold til tillatt nedbøyning ved påtrykket nominell last.
Nedbøyningsklasse ved nominell last:

A

maks 2.5mm  

B

maks 3.0mm  

C

maks 4.0mm