Sonans Utdanning Auditorie

Sonans Utdanning Auditorie

Beskrivelse

Prosjektbeskrivelse:

Sonans Videregående skole er en privat skole i Pilestredet 56. Her ble eksisterende gymsal bygget om til nytt auditorium. Det er plass til 89 personer i auditoriet. Den eksisterende gymsalen ligger i underetasjen
av Sonans.

Løsnings beskrivelse:
FLOOR and more® arena auditorieløsning er en prefabrikert løsning skreddersydd for prosjektet og som sikrer en rask montasjetid. Løsningen i dette tilfelle er montert på et flatt dekke, men et hellende eller trappende underlag er også en mulig å få til. Systemet består av en underliggende stålkonstruksjon som hviler på støttebein med en 600mm-600mm grid. Langsgående stålkonstruksjon er forbundet med tverrgående stålprofiler.

Amfistolene er levert av Fora Form og trukket med Camira Advantage
i fire ulike nyanser, #AD111, AD127, AS014, AD020. Skriveplater og frontpanel er laminat
F7912(Formica) hvor sider overlamineres ogg jerdes.

Sted: Pilestredet 56, Oslo

Prosjekttype: Rehabilitering

BTA: 153m2 – 89 seter + 2 handicap plasser Auditorium

Byggherre: Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Leietager: Sonans Privatgymnas

Arkitekt: Romlabratoriet AS

Entreprenør: Håndverkskompaniet AS

Amfistoler: Fora Form