Sana Bygg AS er gjennom vårt partnerskap med en av verdens ledende leverandører av installasjons-/datagulv i en særstilling. Med en kombinasjon av bredt erfaringsgrunnlag og tysk kvalitet kan Sana Bygg AS og Lindner AG imøtekomme deres forventninger til leveranser uavhengig av prosjektets omfang.

Tradisjonelt har data-/installasjonsgulv blitt benyttet der det er behov for hyppige endringer, for eksempel i tekniske-, fordeler-, kontroll- og datarom, men stadig oftere ser eiendomsforvaltere og arkitekter fordelene med et tilpasningsdyktig bygg og de reduserte driftskostnadene dette medfører. Inkluderes også ventilasjon og varme i gulvet, slik at ikke hele volumet i rommet trenger oppvarming, vil løsningen påvirke både miljøutslipp og kostnader i enda større grad…

gir mulighet til å integrere belysning, informasjon og andre installasjoner som gir et estetisk uttrykk.

Med datagulv menes et installasjonsgulv hvor hver enkelt plate av format 600mmx600mm kan åpnes individuelt (med plateløfter).

Med installasjonsgulv forstås et installasjonsgulv hvor hver enkelt plate av format 600mmx600mm har not og fjær og limes til tilstøtende plater, samt dets støttebein.

Løsningen er noe mindre fleksibel og fordrer noe mer prosjektering, selv om mye av fleksibilliteten oppretholdes ved bruk av inspeksjonsluker og gulvboksløsninger.

Vår installasjonsgulvløsning består av fiberforsterket kalsiumsulfat, og typebetegnelsen er FLOOR and more®

Bruksområdet:

Datagulv type LIGNA (Teknisk rom)

Datagulv type NORTEC (Varig oppholdsrom/teknisk rom)

Installasjonsgulv type FLOOR and more